Κολίτιδες μιμητές των ΙΦΝΕ: Αμοιβαδική κολίτιδα

Κολίτιδες μιμητές των ΙΦΝΕ: Αμοιβαδική κολίτιδα

ΤΟΤΣΙΚΑΣ Χαρίσης
Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος , Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ,Μονάδα Λοιμώξεων, Ε’ Παθολογικό Τμήμα, ,Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα