Κοιτάζοντας πίσω µε τη σκέψη µπροστά: 40 χρόνια στη καρδιολογία και τη καρδιαγγειακή έρευνα

Κοιτάζοντας πίσω µε τη σκέψη µπροστά: 40 χρόνια στη καρδιολογία και τη καρδιαγγειακή έρευνα

ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρώην Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας