ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Επιθεωρήσεις-Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Γ#Π 07!! Ν#Η

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Επιθεωρήσεις-Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

ΝΤΟΥΡΑΜΑΝΗ Παναγιώτα
Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Αιμοδοσίας,ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα