Κοινά φάρμακα που προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια Γ#Π 02!! Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

Κοινά φάρμακα που προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια

ΓΡΑΨΑΣ Νικόλαος Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογική Κλινική Γ.Κ.Ν.Πατρών
Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογική Κλινική Γ.Κ.Ν.Πατρών