Κοιλιακό και θωρακικό τραύμα Χ#Ε Γ#Π 20!!

Κοιλιακό και θωρακικό τραύμα

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
Γενικός Χειρουργός – Εντατικολόγος Επικουρικός Ιατρός Μ.Ε.Θ Γ.Ν. «Ασκληπίειο» Βούλας, Αθήνα