ΚΝΣ Μακροχρόνια τοξικότητα ακτινοθεραπείας  

ΚΝΣ Μακροχρόνια τοξικότητα ακτινοθεραπείας  

ΤΟΛΙΑ Μαρία
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ,Διευθύντρια Τμήματος ΑΚΘ – ΠαΓΝΗ , Ηράκλειο,Κρήτη