Κνημοβραχιόνιος Δείκτης Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 09!!

Κνημοβραχιόνιος Δείκτης

Dr ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος
Παθολόγος-Αγγειολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»,Αθήνα