ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ     Ιππουριδική Συνδρομή,

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ     Ιππουριδική Συνδρομή

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος
Ουρολόγος,Επιμελητής Α΄, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Ιατρείο Νευρο-ουρολογίας & ακράτειας, Αθήνα