Κλινικο-παθολογοανατομική συζήτηση περιστατικών  νόσων του κεντρικού νευρικού συστήματος 

Κλινικο-παθολογοανατομική συζήτηση περιστατικών  νόσων του κεντρικού νευρικού συστήματος 

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέας1 & ΜΥΛΩΝΑΣ Χαράλαμπος 2
1 Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα 2 Ιατρός, Eιδικευόμενος Παθολογίας