Κλινική περίπτωση ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙ Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Κλινική περίπτωση ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙ

ΑΝΥΦΑΝΤΗ Παναγιώτα Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Επιμελήτρια Β’ Παθολογίας ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη
ΑΝΥΦΑΝΤΗ Παναγιώτα Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Επιμελήτρια Β’ Παθολογίας ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη