Κλινική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Θυρεοειδικής Οφθαλμοπάθειας

Κλινική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Θυρεοειδικής Οφθαλμοπάθειας

Dr ΜΠΟΜΠΟΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος FEBO Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Γ’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ
Οφθαλμίατρος FEBO Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Γ’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ
Ophthalmic and Oculoplastic Surgeon