Κλινικά σημαντικά αντισώματα κατά την κύηση: πως και γιατί 

Κλινικά σημαντικά αντισώματα κατά την κύηση: πως και γιατί 

ΚΙΟΥΜΗ Αννα
Αιματολόγος, Αναπληρώτρια Συντ. Διευθύντρια, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. “Γ. Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη