Κλινικά προβλήματα – Πολλαπλά πλασμοκυττώματα στην εμφάνιση της νόσου Κ#Σ Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Κλινικά προβλήματα – Πολλαπλά πλασμοκυττώματα στην εμφάνιση της νόσου

ΒΡΑΧΙΩΛΙΑΣ Γεώργιος Ειδικευόμενος ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΒΡΑΧΙΩΛΙΑΣ Γεώργιος Ειδικευόμενος Αιματολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης