Κλινικά αποτελέσματα στη θεραπεία των κακώσεων του νωτιαίου μυελού με μεταμόσχευση αυτομοσχεύματος οσφρητικού βλεννογόνου  Clinical results in Treatment of Spinal Cord Injuries by transplantation of olfactory mucosa autograft

Κλινικά αποτελέσματα στη θεραπεία των κακώσεων του νωτιαίου μυελού με μεταμόσχευση αυτομοσχεύματος οσφρητικού βλεννογόνου  Clinical results in Treatment of Spinal Cord Injuries by transplantation of olfactory mucosa autograft

ΓΩΓΟΣ Χρήστος Christos Gogos
M.D., PhD, Διευθυντής Νευροχειρουργική κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλα,Αθήνα