ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ#Ε Ε#Α Γ#15!! Γ#Π 26!!

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΑ Γεωργία
Παθολόγος – Εντατικολόγος, ΓΝ ΛΑΪΚΟ, Αθήνα