Κλασσικές διαγνωστικές εικόνες στο  Υπερηχογράφημα πνευμόνων   

Κλασσικές διαγνωστικές εικόνες στο  Υπερηχογράφημα πνευμόνων  

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πάνος
Πνευμονολόγος,τ.διευθυντής EUROMEDICA Γενικής κλινικής, Θεσσαλονίκη