Κλίμακες Έντασης Φροντίδας Ασθενούς και Κλίμακες Νοσηλευτικού Φόρτου Εργασίας, Ν#Η Γ#Π

Κλίμακες Έντασης Φροντίδας Ασθενούς και Κλίμακες Νοσηλευτικού Φόρτου Εργασίας

ΤΣΑΦΟΥ Ευτυχία
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Msc, Προϊσταμένη ΜΕΘ ΝΙΜΤΣ ,Αθήνα