Κατευθυνόμενη ενδαρτηριακή θεραπεία στις κακοήθεις ηπατικές  βλάβες: τα τρία πρόσωπα του εμβολισμού   

Κατευθυνόμενη ενδαρτηριακή θεραπεία στις κακοήθεις ηπατικές  βλάβες: τα τρία πρόσωπα του εμβολισμού

ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ Ιπποκράτης
PhD,EBIR,FCIRSE, Επεµβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Τμήμα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας Γ.Ν.”ΤΖΑΝΕΙΟ” ,Πειραιάς,