Κατευθυνόμενη Βιοψία Μαστού με Τέμνουσα Βελόνη Μ#Σ Κ#Σ Γ#Π 15!!

Κατευθυνόμενη Βιοψία Μαστού με Τέμνουσα Βελόνη

ΣΩΗΣ Ιωάννης Ακτινοδιαγνώστης Θεσσαλονίκη
Ακτινοδιαγνώστης Θεσσαλονίκη