Κατευθυντηριες οδηγιες κατηγοριες καρδιαγγειακου κινδυνου και θεραπευτικοι στοχοι Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 09!!

Κατευθυντηριες οδηγιες κατηγοριες καρδιαγγειακου κινδυνου και θεραπευτικοι στοχοι

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα Καρδιολόγος-Λιπιδιολόγος Genovefa Kolovou MD PhD FESC SFASA FRSHDirector of Preventive Cardiology Lipid Clinic and Lipoprotein apheresis Unit Metropolitan Hospital Αθήνα
ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα Καρδιολόγος-Λιπιδιολόγος Genovefa Kolovou MD PhD FESC SFASA FRSH Director of Preventive Cardiology Lipid Clinic and Lipoprotein apheresis Unit Metropolitan Hospital Αθήνα