Κατευθυντήριες οδηγίες ESPGHAN-NASPGHAN για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μετεγχειρητικώνγαστρεντερικών επιπλοκών της ατησίας οισοφάγου με ή χωρίς τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο   

Κατευθυντήριες οδηγίες ESPGHAN-NASPGHAN για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μετεγχειρητικώνγαστρεντερικών επιπλοκών της ατρησίας οισοφάγου με ή χωρίς τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο   

ΣΙΑΦΑΚΑΣ Κωνσταντίνος
Παιδίατρος-Γαστρενετρολόγος-Ηπατολόγος,Διευθυντής Γαστρεντερολογικού–Ηπατολογικού Τμήματος ,ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ,Αθήνα