Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας   

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας  

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑΣ Σταύρος
Παθολόγος – Διαβητολόγος, τ. Διευθυντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά