Καταρράκτης μετά από διαθλαστική χειρουργική Cataract Surgery in previous corneal refractive surgery patients Χ#Ε Γ#Π 12!! Γ#Π 24!!

Καταρράκτης μετά από διαθλαστική χειρουργική Cataract Surgery in previous corneal refractive surgery patients

ΚΟΥΦΑΛΑ Κωνσταντίνα, Konstantina J. Koufala
Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, Αθήνα, Πρόεδρος της Ελληνικής εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής