Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Σε ποιους ασθενείς – Με ποια τεχνική Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Σε ποιους ασθενείς – Με ποια τεχνική

ΤΣΙΑΧΡΗΣ Δημήτριος Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης Athens Heart Center Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Καρδιολόγος – Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης Athens Heart Center Ιατρικό Κέντρο Αθηνών