Κατάλυση Κοιλιακών Ταχυκαρδιών Ablation of ventricular tachycardiasΓ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Κατάλυση Κοιλιακών Ταχυκαρδιών Ablation of ventricular tachycardias

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος G Leventopoulo
Καρδιολόγος- Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών