Κατάλυση Κοιλιακών Ταχυκαρδιών Πως και σε ΠοιούςAblation of ventricular tachycardias and PVCs In whom and how Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Κατάλυση Κοιλιακών Ταχυκαρδιών Πως και σε ΠοιούςAblation of ventricular tachycardias and PVCs In whom and how

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος G Leventopoulo
Καρδιολόγος- Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών