ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ  Εντοπισμένη νόσος. Κριτήρια επιλογής της Ακτινοθεραπείας έναντι της προστατεκτομής;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ  Εντοπισμένη νόσος. Κριτήρια επιλογής της Ακτινοθεραπείας έναντι της προστατεκτομής;

ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ Αρετή
MD, PhD,Επιμ. Β΄ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Α.Ν. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Θεσσαλονίκη


 
[