Καρκίνος του προστάτη από την αντιανδρογονική θεραπεία στη θεραπεία ακριβείας Γ#Π 06!! Κ#Σ

Καρκίνος του προστάτη από την αντιανδρογονική θεραπεία στη θεραπεία ακριβείας

ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ Παναγιώτης M.D. Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Cornell Νέα Υόρκη ΗΠΑ
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ Παναγιώτης M.D. Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Cornell Νέα Υόρκη ΗΠΑ