Καρκίνος σε ασθενείς με αιθανολική ηπατοπάθεια. Χρειάζεται επιτήρηση μόνο για ηπατοκυτταρικό καρκίνο; 

Καρκίνος σε ασθενείς με αιθανολική ηπατοπάθεια. Χρειάζεται επιτήρηση μόνο για ηπατοκυτταρικό καρκίνο;

ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ Βασίλειος
Επιμελητής Α’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό .Γ.Ν. Ιωαννίνων