Καρκίνος ορθού και νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι  Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ – Ενδείξεις νεώτερων απεικονιστικών μεθόδων.  Τι περιμένει ο κλινικός ιατρός από τον ακτινοδιαγνώστη ,

Καρκίνος ορθού και νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι  Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ – Ενδείξεις νεώτερων απεικονιστικών μεθόδων.  Τι περιμένει ο κλινικός ιατρός από τον ακτινοδιαγνώστη

ΚΑΠΙΡΗΣ Στυλιανός
MD, PhD, FACS,Χειρουργός Διευθυντής της Γ΄Χειρουργικής Κλινικής,ΓΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αθήνα