Καρκίνος κεφαλής-τραχήλου-Επανακτινοβόληση  

Καρκίνος κεφαλής-τραχήλου-Επανακτινοβόληση 

ΤΣΙΠΝΙΔΟΥ Ελένη
Ακτινοθεραπευτής -Ογκολόγος,Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,Νοσοκ ΙΑΣΩ ,Αθήνα