ΚΑΡδιο-Πνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Βασική και Προχωρημένη Χ#Ε Ε#Α Γ#Π 01!! Γ#Π 02!! Γ#Π 26!!

ΚΑΡδιο-Πνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Βασική και Προχωρημένη

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Σπύρος
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, MD, MSc ALS Full Instructor Επιμελητής Α Μ.Ε.Θ. Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας