ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ   Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 13!! Ν#Η

ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ Δήμος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής ,Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης