Καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση συγγενών  καρδιοπαθειών στη  νεογνική & βρεφική ηλικία. 

Καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση συγγενών  καρδιοπαθειών στη  νεογνική & βρεφική ηλικία.

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Αντώνιος
MD,PhD, FETCS ,Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Κάρδιο -Θωρακοχειρουργός Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ¨Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨,Αθήνα