Καρδιοτοξικές Δράσεις Αντικαρκινικών Φαρμάκων

Καρδιοτοξικές Δράσεις Αντικαρκινικών Φαρμάκων

ΠΑΝΤΑΖΗ Δέσποινα
ΕΔΙΠ Α βαθμού,Εργαστήριο Βιοχημείας/Ερευνητικό Κέντρο Αντιθρόμβωσης (ΕΚΑ) ,Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων