Καρδιολογική εξέταση για τον μη Καρδιολόγο

Καρδιολογική εξέταση για τον μη Καρδιολόγο

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.,Β’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.,Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκη