Καρδιακό Θηλώδες Ινοελάστωμα  Cardiac Papillary Fibroelastoma  

Καρδιακό Θηλώδες Ινοελάστωμα  Cardiac Papillary Fibroelastoma  

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Λεωνίδας
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, ΓΝ Δράμας