Καρδιακή και πνευμονική τοξικότητα της αντινεοπλασματικής θεραπείας Ν#Η Κ#Σ Γ#Π 02!! Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 10!!

Καρδιακή και πνευμονική τοξικότητα της αντινεοπλασματικής θεραπείας

ΤΣΑΛΟΓΛΙΔΟΥ Αρετή
MSc, PhD, Αναπληρώτρια καθηγήτρια,Τμήμα Νοσηλευτικής,Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος(ΔΙ.ΠΑ.Ε), Θεσσαλονίκη