Καρδιακή ανεπάρκεια και  διαταραχές θυρεοειδούς 

Καρδιακή ανεπάρκεια και  διαταραχές θυρεοειδούς 

ΣΥΡΙΟΥ Βασιλική
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ ΕΛΠΙΣ, Αθήνα