Καρδιαγγειακή Απεικόνιση στη Στένωση της Αορτικής Βαλβίδας. Σφάλματα – Περιορισμοί – Νεώτερα Δεδομενα Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!! Γ#Π 22!!

Καρδιαγγειακή Απεικόνιση στη Στένωση της Αορτικής Βαλβίδας. Σφάλματα – Περιορισμοί – Νεώτερα Δεδομενα

Dr ΜΥΤΑΣ Δημήτριος,
Καρδιολόγος – Διευθυντής ΕΣΥ,Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής