Καρδιαγγειακές Λοιμώξεις-Φλεγμονές  PET-SPECT/CT  

Καρδιαγγειακές Λοιμώξεις-Φλεγμονές  PET-SPECT/CT

ΜΩΡΑΛΙΔΗΣ Ευστράτιος
Πυρηνικός Ιατρός, Καθηγητής ΑΠΘ,Γ’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, Θεσσαλονίκη