Καρδιαγγειακές επιπλοκές αντινεοπλασματικής θεραπείας: Αίτια και αντιμετώπιση ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ  

Καρδιαγγειακές επιπλοκές αντινεοπλασματικής θεραπείας: Αίτια και αντιμετώπιση ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ  

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ;Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών