Κακοήθειες του Αιμοποιητικού Αποφάσεις στην Θεραπεία της ALL Haematological malignancies – treatment decisions in ALL Κ#Σ Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Κακοήθειες του Αιμοποιητικού Αποφάσεις στην Θεραπεία της ALL Haematological malignancies – treatment decisions in ALL

ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ Εμμανουήλ E Nikolousis
Clinical Director for Haematology Athens Medical Centre Ass Professor Haematology European University of Cyprus Medical school Deputy Divisional Director for Haematology and Stem cell transplantation UHB, UK Dr Διευθυντης Αιματολογιας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογιας European University of Cyprus Medical school