Καινοτόμες απεικονιστικές προσεγγίσεις στην επιληψία Β#Α Μ#Ν Γ#Π 17!! Γ#Π 05!!

Καινοτόμες απεικονιστικές προσεγγίσεις στην επιληψία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημήτριος MD Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Βιοιατρικής Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης
MD Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
Βιοιατρικής Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης