ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΝΟΣ     

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

ΣΚΛΗΡΟΣ Ευστάθιος
MD GP PhD Διευθυντής Κ.Υ.Νεμέας Κορινθίας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ, Γ.Γ. Ελληνικου Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής