Κίνδυνος θρομβωτικών επεισοδίων και αναγκαιότητα αντιαιμοπεταλιακής ή/και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ Γ#Π 03!! Γ#Π 07!! Γ#Π 10!!

Κίνδυνος θρομβωτικών επεισοδίων και αναγκαιότητα αντιαιμοπεταλιακής ή/και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ

ΣΙΝΑΚΟΣ Μανόλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Ηπατολογίας, Α.Π.Θ., Δ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.. «Ιπποκράτειο », Θεσσαλονίκη