Κίνδυνοι της δημόσιας υγείας από νεοαναδυόμενες λοιμώξεις στην κοινότητα. Ιλαρά – Κοκκύτης 

Κίνδυνοι της δημόσιας υγείας από νεοαναδυόμενες λοιμώξεις στην κοινότητα. Ιλαρά – Κοκκύτης

Dr ΔΟΥΒΑΝΑΣ Αλέξανδρος
RN, MSc, PhD , Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων , Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ”, Μέλος Ολομέλειας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), Υπουργείο Υγείας.