Κήλη οσφυϊκού δίσκου σε αθλητές   Lumbar disc herniation in athletes 

Κήλη οσφυϊκού δίσκου σε αθλητές   Lumbar disc herniation in athletes 

ΚΑΠΙΝΑΣ Αρίων,Arion Kapinas
MD Orthopaedic Spinal Surgeon Scientific Associate B’ Orthopaedic AUTH St’ Luke’s Hospital Thessaloniki