Κάπνισμα και λοίμωξη Covid-19

Κάπνισμα και λοίμωξη Covid-19

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Ζαχαρούλα
Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος,Υπεύθυνη Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος Δήμου Καλλιθέας,Αθήνα