Ιστολογική διάγνωση Β3 βλαβών σε υλικό διαδερμικών βιοψιών  (Ιδιαιτερότητες)

Ιστολογική διάγνωση Β3 βλαβών σε υλικό διαδερμικών βιοψιών  (Ιδιαιτερότητες)

ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ Ελένη
Επιμελήτρια Παθολογοανατόμος,Θεραπευτήριο «METROPOLITAN»,Αθήνα